Politica de confidențialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul www.cicadatech.eu este proprietatea CICADA TECHNOLOGIES SRL, cu sediul în JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, BLD. NICOLAE TITULESCU, NR.18, AP.82, având CIF 35815562, denumită în acest Document Proprietarul Site-ului. Prin folosirea acestui site, sunteți de acord cu conținutul acestui document. Prelucrăm datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu legislația națională privind protecția datelor personale (Legea 190/2018). Prin accesarea si interactiunea cu site-ul nostru, iti exprimi acordul pentru utilizarea cookie in conformitate cu Politica de confidentialitate si cookie, in conditiile respectarii Termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului.

Prin această Politică de Confidențialitate dorim să vă informăm în mod transparent despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin intermediul paginii noastre web.

Pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale, actualizările și modificările periodice ale acestei Politici de Confidențialitate vor fi publicate pe această pagină.

1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Colectăm direct datele Dvs. cu caracter personal prin intermediul formularelor publicate pe site-ul nostru (formular de contact). Așadar, aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. De exemplu, când ne trimiteți un mesaj prin intermediul formularului de contact, ne furnizați informații precum: nume și prenume, adresă de email, numărul de telefon.Mai putem colecta și prelucra ulterior anumite informații cu privire la comportamentul Dvs. în timpul vizitării site-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online. Conform Politicii noastre de utilizare a cookie-urilor, putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

2. Cât timp păstrăm datele Dvs. cu caracter personal

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile).

În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de 5 ani de la data încetării relațiilor/ultimul contact.

Prin excepție de la prevederile anterioare, orice date pot fi păstrate, dacă este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situațiile în care ar exista un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apară între părți. În orice situație, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele Dvs. la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

3. Scopul prelucrării datelor

Utilizăm datele Dvs. cu caracter personal astfel:

  • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre: pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare online pe site-ul nostru, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu activitatea Dvs. pe site; ne bazăm pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având totodată grijă să vă respectăm drepturile și libertățile fundamentale
  • Pentru a vă informa cu privire la activitatea noastră: la evenimentele, cursurile și competițiile organizate vă putem trimite email-uri cu informații generale și tematice, invitații la evenimente/cursuri, precum și cercetări de piață sau sondaje de opinie și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul nostru; în acest scop, vom utiliza datele de contact puse la dispoziție de Dvs., respectiv numele și prenumele Dvs., adresa de e-mail, nr. de telefon; vom utiliza datele Dvs. în acest scop numai ulterior obținerii consimțământului Dvs. expres pentru acest tip de prelucrare; vă puteți retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor Dvs. în vederea transmiterii de informări cu privire la activitatea noastră prin folosirea link-ului de dezabonare afișat la sfârșitul mesajelor email primite de la noi sau prin contact direct (telefon sau email); vă puteți retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor Dvs. în acest scop prin contact direct (poștă, telefon sau email); ne asigurăm de fiecare dată că aceste prelucrări se efectuează în acord cu drepturile și libertățile Dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu vă afectează
  • Pentru apărarea intereselor noastre legitime: în anumite situații, vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea desfășuratăș dintre acestea enumerăm:
  • diverse măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor săi împotriva atacurilor cibernetice
  • măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente
  • măsuri de gestionare a diverse alte riscuri
  • în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această privință

4. Temeiurile prelucrării datelor

Temeiurile juridice ale prelucrării (legalitatea prelucrării) au în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României.

5. Cui transmitem datele Dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Dvs. către diverse categorii de furnizori de servicii (curierat, servicii de plată/bancare, marketing, cercetare de piață) sau alte societăți cu care putem dezvolta parteneriate privind desfășurarea activității noastre. Putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim. Ne asigurăm că accesul la datele Dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

5.1. În ce țări transferăm datele Dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale Dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Luăm toate măsurile pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile de date vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții. Pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele Dvs., ne puteți contacta oricând.

Luăm toate măsurile pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.
Transferurile de date vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții. Pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele Dvs., puteți lua legătura cu noi.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele Dvs. cu caracter personal, nu ne asumăm responsabilitatea pentru vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.
Transmiterea informaţiilor prin Internet nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terţe părţi neautorizate.

6. Care sunt drepturile Dvs.

Regulamentul general privind protecția datelor prevede următoarele:

- puteți solicita acces la datele Dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal

- aveți dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției, precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor Dvs. și dreptul la portabilitatea datelor

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact publicate pe pagina de contact. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maxim 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maxim 60 de zile.

Accesul, portabilitatea, rectificarea, restricționarea prelucrării, ștergerea datelor

Ne puteți solicita să confirmăm dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și să vă punem la dispoziție o copie a acestora și să vă prezentăm datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele Dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie portat direct către un alt operator de date, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs. și să se facă prin mijloace automate.

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele Dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ne puteți cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal doar în cazul în care:
- acuratețea lor este contestată (v. secțiunea Rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora
- acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță
- prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse
- v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare

Putem continua să folosim datele Dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare dacă avem consimțământul Dvs., sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță sau pentru a ne proteja drepturile sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Vă puteți opune prelucrării datelor Dvs. în orice moment dacă considerați că drepturile și libertățile Dvs. fundamentale prevalează față de interesul nostru comercial legitim.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal](https://www.dataprotection.ro/) cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, dar vă recomandăm să ne contactați în prealabil și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Decizii automate, opoziție, plângeri

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată atunci când decizia respectivă:

- produce efecte juridice cu privire la Dvs.

- vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

- ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu Dvs.

- este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile Dvs.

- se bazează pe consimțământul Dvs. explicit

Vă puteți opune prelucrării datelor Dvs. în orice moment dacă considerați că drepturile și libertățile Dvs. fundamentale prevalează față de interesul nostru comercial legitim.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal](https://www.dataprotection.ro/) cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, dar vă recomandăm să ne contactați în prealabil și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

7. Contact

Suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. Dacă aveți întrebări privind conținutul acestui document sau doriți să vă exercitați drepturile, nu ezitați să ne contactați pe email, la adresa contact@cicadatech.eu.