Platformă inovativă pentru măsurarea audienței TV, identificarea automată a telespectatorilor și corelarea cu date analitice din platforme de socializare online

Societatea CICADA TECHNOLOGIES S.R.L din Cluj Napoca, în calitate de beneficiar, implementează, începând din 11 august, 2020, proiectul „Platformă inovativă pentru măsurarea audienței TV, identificarea automată a telespectatorilor și corelarea cu date analitice din platforme de socializare online” – cod proiect SMIS 2014+:128960

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivităţii companiei Cicada Technologies SRL prin dezvoltarea unui produs propriu, „Platformă inovativă pentru măsurarea audienței TV, identificarea automată a telespectatorilor și corelarea cu date analitice din platforme de socializare online”, cu aplicabilitate în domeniul marketingului.

Implementarea proiectului are scopul de a furniza un produs IT de măsurare audiențe și de marketing inovativ care la momentul actual nu are echivalență în produsele existente de măsurare a audienței.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului vizează:
Asigurarea infrastructurii necesare pentru activitatea de cercetare industrială în vederea dezvoltarii unui produs nou și inovativ prin achiziția unui spațiu, dotarea cu echipamente hardware TIC, achiziția de aplicații software/ licențe și amenajarea datacenter.
Crearea unui nou produs software: „Platforma inovativă pentru măsurarea audienței TV, identificarea automată a telespectatorilor si corelarea cu date analitice din platforme de socializare online”
Promovarea pe scară largă a rezultatelor proiectului prin participarea la o conferința și prin publicarea unui articol într-o revista indexată în baze de date internaționale.
În urma implementării proiectului se urmărește valorificarea produsului inovativ, respectiv crearea unor relații economice orientate preponderent către companii din domeniile marketing, media și cercetare de piață

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 11.694.652,57 lei

Valoarea finanțării nerambursabile:

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 9.098.068,76 de lei, formată din:

Cofinanțarea FEDR în valoarea de 7.733.358,46 lei;
Cofinanțarea din bugetul național în valoare de 1.364.710,30 lei;

Perioada de derulare a proiectului

Perioada de implementare a proiectului este de 27 de luni, respectiv din 11.08.2020 până în 10.11.2022.

Codul Proiectului:

SMIS 2014+:128960

Proiect cofinanțat din:

Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară: 2-Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: https://www.fonduri-ue.ro/

Atenționare:

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Innovative platform for measuring TV audience, automatic identification of viewers and correlating it with analytic data from social media

CICADA TECHNOLOGIES S.R.L  from Cluj Napoca, is the beneficiary of this program that started its implementation  in 11 August, 2020. The project „Innovative platform for measuring TV audience, automatic identification of viewers and correlating it with analytic data from social media” – project code SMIS 2014+:128960
The main objective of the project is increasing the competitivity of the company Cicada Technologies throug the development of a inovative digital product dedicated for measuring TV audience and automatically identifying the viewers in ftron of theri TV. Moreover it will correlate the data with information extracted from social media.
The software platform will obtain precise information for various social profiles, regarding the impact various adds are having on the viewers of specific TV stations.
The implementation of this project is targeting the delivery of an IT product dedicated for measuring TV audience and innovative marketing approach that is not available nowadays in the field of TV media.
Expected results of the project are the following:
  1. Creating the needed infrastructure for the industrial research activity that targets the development of a new and innovative product through the acquisition of a office space, the acquisition of IT&C equipment, acquisition of needed software licenses and preparing a datacenter dedicated facility.
  2. Developing a new software product: “Innovative platform for measuring TV audience, automatic identification of viewers and correlating it with analytic data from social media”
  3. Promoting on a large scale the projects’s results through the participation at a conference and the publication of a technical article in a Promovarea pe scară largă a rezultatelor proiectului prin participarea la o conferința și prin publicarea unui articol într-o revista indexată în baze de date internaționale.

Total value of the project:

The total value of the project is  11.694.652,57 lei (approx. 2.436.390 Eur), representing the eligible value of the project.

The sum financed from the EU founds: 

Through, POC/OIPSI the projects is financed with 7.733.358,46 Lei (approx. 1.611.000 Eur).

The sum financed from the national budget:

The sum financed from the national budget is 1.364.710,30 lei (approx. 284.320 Euro) and the beneficiary’s contribution is  2.228.942,31 de lei (approx. 464.370 Eur).

Project implementation period

The project implementation period is 27 months, starting in 11.08.2020 until 14.11.2022.

Project’s code:

SMIS 2014+:128960

The projects is financed through:

“Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară: 2-Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.

For detailed information about all the programs co-financed by the European Union, please follow the link: https://www.fonduri-ue.ro/ 

Attention:

The content of this material does not necessarily reflect the official position of the European Union or the Romanian Government.

Finalizarea platformei inovative pentru măsurarea audienței TV

Societatea CICADA TECHNOLOGIES S.R.L., în calitate de Beneficiar, a finalizat în cursul lunii noiembrie 2022, proiectul cu titlul „Platformă inovativă pentru măsurarea audienței TV, identificarea automată a telespectatorilor și corelarea cu date analitice din platforme de socializare online” depus în cadrul Axei Prioritare 2 – Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, cod MySMIS 128960, Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 68/221_ap2/11.08.2020, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității companiei CICADA TECHNOLOGIES S.R.L. prin dezvoltarea unui produs propriu, “Platformă inovativă pentru măsurarea audienței TV, identificarea automată a telespectatorilor și corelarea cu date analitice din platforme de socializare online”, cu aplicabilitate în domeniul marketingului.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivelor general și specifice sunt:

  • Asigurarea infrastructurii necesare pentru activitatea de cercetare industrială în vederea dezvoltării unui produs nou și inovativ prin achiziția unui spațiu, dotarea cu echipamente hardware TIC, achiziția de aplicații software/licențe și amenajarea unui datacenter.
  • Un nou produs software dezvoltat.
  • Promovarea pe scară largă a rezultatelor proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 11.694.652,57 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 9.098.068,76 lei, formată din:

  • Cofinanțare din FEDR în sumă maximă de 7.733.358,46 lei, și
  • Cofinanțare din bugetul naţional în sumă maximă de 1.364.710,30 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 27 de luni.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitațihttps://www.fonduri-ue.ro/

Atenționare:

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.